Legionellapreventie, legionellabestrijding, waterbesparing, lucht- en contactmonsters

 
Mens & Water is een Nederlands bedrijf dat zich volledig heeft toegelegd op vier belangrijke aspecten waarin water de hoofdrol vervult: legionellapreventie, legionellabestrijding, waterbesparing en lucht- en contactmonsters. Sinds jaar en dag weten bedrijven, instellingen en particulieren uit geheel Nederland en de omringende landen Mens & Water te vinden voor alle diensten en producten in legionellapreventie, legionellabestrijding en waterbesparing.
 
   
         
Legionellapreventie
Legionella is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld in een douche of via een sproei-installatie.


lees meer
  Waterbesparing
Het gebruik van minder water is goed voor het milieu en voor uw portemonnaie. Dagelijks verbruikt iedere Nederlander circa 140 liter water. Door gebruik te maken van waterbesparende producten kan dit verbruik fors omlaag.

lees meer
  Lucht contact Monsters
Luchtbehandelinginstallaties en werkplekken worden door middel van het nemen van lucht- en contactmonsters onderzocht op de aanwezigheid van bacteriën, schimmels en gisten.


lees meer  
  
Legionellapreventie & Legionellabestrijding
Onze specialisatie legionellapreventie richt zich op preventieve maatregelen ter voorkoming van legionellose (veteranenziekte) via collectieve waterinstallaties, zoals bij ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en de recreatieve sector.

We gaan over tot legionellabestrijding indien er toch sprake blijkt te zijn van een legionellabesmetting. Er kan overgegaan worden tot thermische legionellabestrijding of chemische legionellabestrijding, of een combinatie daarvan, afhankelijk van de ernst van de legionellabesmetting.

Waterbesparing: waterbesparende producten
Bij waterbesparing staan producten centraal die een positieve bijdrage leveren aan een beter milieu en een lagere waterrekening: waterbesparende, energiezuinige producten.
Mens & Water is adviseur en leverancier van diverse waterbesparende producten, zoals waterloze urinoirs, waterbesparende douches en douchekoppen en energiezuinige handdrogers.

Lucht- en contactmonsters
Door middel van lucht- en contactmonsters zijn wij in staat luchtbehandelinginstallaties en werkplekken te onderzoeken op de aanwezigheid van bacteriën, schimmels en gisten. De monsters worden onder geconditioneerde omstandigheden naar het laboratorium vervoerd. Hier worden de voedingsbodems ingezet. Na incubatie worden de kolonie vormende eenheden (kve) geteld en tot op soortniveau bepaald. De resultaten van het luchtmonster en/of contactmonster worden in een rapport verwerkt en vergezeld van een conclusie. 
  

BEL ME TERUG
Naam:
Telefoonnummer:

   

 
   
  NIEUWS